Cold repels immigrant docs: Clarke

Cold repels immigrant docs: Clarke